ویفر آکو فندق

توضیحات
 تعداد در جعبه   تعداد در کارتن
 36  6