معرفی واحد های شرکت

تحقيق و توسعه:
کارشناسنان و مهندسین ِ صنعت غذا، در قسمت تحقیق و توسعه ی شرکت ایران شکلات، امور تحقیقاتی ِ خویش را بر مبنای دانش ِ روز جهان به انجام می رسانند.  ایجاد شرایط ِ بازدید از نمایشگاه های داخلی و بین المللی مواد اولیه، تجهیزات ِ آزمایشگاهی، دستگاه های تولید و بسته بندی، چاپ ومحصولات ِ نهایی و... پرسنل ِ این قسمت راکمک و راهنمایی می نماید تا به تحقیقات خویش جامع عمل بپوشانند و در توسعه ی سازمان موثر باشند.

کنترل کیفیت:
آزمایشگاه پیشرفته و مجهز ِ شرکت ایران شکلات توسط کارشناسان و مهندسین امور غذایی اداره می شود.  کلیه فرآینده های تولید زیر نظر این متخصصین انجام می گردد.  نمونه برداری از محصولات و بازرسی ِ خطوط تولید در هنگام کار، از این قسمت، جایگاهی مهم و ویژه ساخته است.
 محیط زیست:
آنچه جدای از تولید و صنعت در جهان از اهمیت بسزایی برخوردار است، رعایت معیارهای محیط زیست است.  معیارهایی که سیاره ی ما را قابل زیست کرده و می کند.  در این راستا، مجتمع ایران شکلات، کلیه مدیران و پرسنل خویش را موظف به رعایت فاکتورهای محیط زیستی نموده که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
    ایجاد روش های موثر در حفاظت از محیط زیست
    استفاده بهینه از انرژی
    جلوگیری از ایجاد آلاینده های زیست محیطی
    سعی در کاهش ضایعات تولید
بدیهی است که جهت رعایت این اصول، به کلیه کارکنان آموزش های لازم داده می شود.

پرسنل و منابعی انسانی:
از نظر مدیران این سازمان، منابع انسانی نقشی برجسته در حفظ و نگهداری و توسعه ی سازمان دارند.  از اینرو شرکت ایران شکلات سعی نموده که مجرب ترین کارکنان را استخدام نماید.  در این راستا، نه تنها تجربه و کاردانی پرسنل مدٌ نظر است بلکه درستکاری و صداقت آنان نیز از شرایط استخدام می باشد.  به همین دلیل است که کارکنان این شرکت ، در کلیه قسمت های ستاد و صف، از  زمره ی بهترین ها و مایه ی افتخار شرکت ایران شکلات هستند.
شرکت ایران شکلات نیز، تمامی ِ تلاش خود را می نماید تا امکانات رفاهی، بهداشتی و ایمنی این سرمایه ی انسانی را، با بالاترین کیفیت فراهم آورد.

  آموزش:
مجتمع ایران شکلات اعتقادی راسخ بر امر آموزش دارد.  قسمت آموزش این سازمان، سعی دارد با آموزش های حین کار و نیز آموزش های آکادمیک، دانش و تجربه ی پرسنل را افزایش دهد.  سیستم پیشنهادات و انتقادات نیز در این قسمت قرار دارند زیرا اعتقاد داریم آموزش ممکن نیست مگر با فعال کردن قدرت تفکر واندیشهء کلیه پرسنل در کلیه سطوح سازمان.