معرفی مدیران

پیام مدیریت کارخانه و نایب رئیس هیئت مدیره، جناب آقای رسول شانه زن:

بیا تا جهان را به بَد نسپَریم     به کوشش همه دست نیکی بریم
نبــاشد همه نیک و بد پایدار     همان به که نیکی بود یادگــــــــار


براین اعتقادیم که در  جهان ِ امروز، آنچه باید به یادگار بماند نیکویی است تا بازتاب ِ آن نیز بر تمامی ِ گستره ء هستی روشنایی و نیکویی باشد.  با توجه به این اعتقاد است که از خدای بزرگ یاری طلبیده ایم تا درجهت تولید محصولات چیچک با بالاترین کیفیت ما را راهنما باشد.  خدای را شکر که تا به امروز نیز در این راستا پیروز بوده ایم.  پیروز در ایجاد رضایت مشتریان ِ عزیز و پیروز در رقابت با تولیدات ِ مشابه در عرصه ی بین المللی ... و این مهم امکان پذیر نبوده مگر با برنامه ریزی جامع الاطراف و مدون در تمامی پروسه های سازمان.
رسول شانه زن - مدیر کارخانه و نایب رئیس هیئت مدیره

آدرس پست الکترونیکی : rasoul.shanezan@chichak.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.