ویفر آکو دوقلو بادام

توضیحات
 تعداد در جعبه  تعداد در کارتن
 12  6