ویفر اونان پاندا بادام

توضیحات
 تعداد در جعبه   تعداد در کارتن
 24  6