بازدید استاندار آذربایجان شرقی و هیئت همراه از شهرک صنعتی عالی نسب

بازدید استاندار آذربایجان شرقی و هیئت همراه از شهرک صنعتی عالی نسب

استاندار آذربایجان شرقی با حضور در شهرک صنعتی عالی نسب از چند واحد بزرگ صنعتی بازدید و در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این شهرک شرکت کرد.منبع:نصرنیوز

منبع:نصر نیوز

«« بازگشت

تاریخ درج:1395/05/02