ویفر پاپوک کاپوچینو

توضیحات
 تعداد در جعبه  تعداد در کارتن 
 24   6