تافی کاپوچینو

توضیحات
تعداد در کارتن:

 کوچک  36 عدد در کارتن
 متوسط  24 عدد در کارتن